Catering Vrienden - De betrouwbaarste cateraar van Utrecht

 

Mail ons: info@cateringvrienden.nl

 

Privacy Statement

 

Wij wensen goed om te gaan met de privacy van onze bezoekers. Als wij in ons verdere contact met u gebruik maken van uw persoonsgegevens, dan gaan we daarmee zorgvuldig om. Wij behandelen deze in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring laten we u weten welke gegevens we van u verzamelen, met welk doel, hoe lang we ze bewaren en wat uw rechten zijn.

 

 

Welke gegevens verwerken wij

 

Wij verwerken uw gegevens voor onze dienstverlening, namelijk wanneer u catering boekt, reservering boekt, onze website bezoekt of contactformulieren gebruikt.

 

Wij bewaren uw contactgegevens, betalings- en factuurgegevens en online geplaatste gegevens. U kunt denken aan naam, adres, telefoonnummer, e-mail en betalingsgegevens. Wilt u een volledig overzicht van de gegevens die we van u verzameld hebben, dan kun u een inzageverzoek doen (zie: wat zijn uw rechten?).

 

 

Wat doen wij met uw gegevens

 

Wij verwerken alleen gegevens die nodig zijn bij:

 

 

Hoe kunt u zich afmelden voor onze informatiemails?

 

De informatie over diensten willen wij u alleen aanbieden als u deze op prijs stelt. U kunt zich op elk moment weer afmelden via de afmeldlink onderin onze mails, of door ons te mailen naar: info@cateringvrienden.nl .

 

 

Bestaat er een klantenprofiel van u?

 

Wij gebruiken uw gegevens niet om een klantprofiel te bouwen.

 

 

Welk bewaartermijn hanteren wij?

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden van de verwerking nodig is. Wij verwijderen uw persoonsgegevens als u gedurende zeven jaar, gerekend vanaf het laatste wederzijdse contactmoment. Met andere woorden: bent u in de afgelopen zeven jaar niet meer actief geweest, dan vervalt uw account en verwijderen wij uw gegevens.

 

Na het verstrijken van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd uit onze systemen. De gegevens worden daarna uitsluitend nog geanonimiseerd gebruikt voor doeleinden als analyse en marktonderzoek, of andere aan de algemene bedrijfsvoering gerelateerde doeleinden.

 

 

Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?

 

Wij kunnen uw gegevens delen met onze externe dienstverleners, zodat zij diensten kunnen verlenen aan ons (zij verzorgen bijvoorbeeld ons reserveringssysteem). Wij maken dan afspraken om optimale beveiliging en vertrouwelijkheid te waarborgen.

 

 

Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

 

Hiervoor hebben wij passende organisatorische en technische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Zo gebruiken we onder andere antivirus, antimalware en andere software om onze systemen te beschermen, maken we gestructureerd backups van onze gegevens, houden we onze software systematisch up-to-date en is onze website alleen in een veilige HTTPS-omgeving met SSL-certificaat te bezoeken.

 

 

Wat is ons cookiebeleid?

 

Zie onze Cookie Policy.

 

 

Wat zijn uw rechten?

 

U heeft het recht om ons te vragen om u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kun u altijd contact met ons opnemen door ons te mailen op info@cateringvrienden.nl .

 

 

Kunnen wij deze privacyverklaring wijzigen?

 

Ja, wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen en wij adviseren u daarom dit gedeelte van de website met regelmaat te controleren.

 

 

Vragen of opmerkingen?

 

Neem contact met ons op.

 

 

Wanneer is deze verklaring voor het laatst gewijzigd?

 

Datum laatste versie: 02-01-2022.

Copyright © 2024 by "CateringVrienden.nl" •  All Rights Reserved  •  Privacy Statement  •  Cookie Policy  •  Contact

 

Powered by CTWebdesign (Disclaimer)


Copyright © 2024 by "CateringVrienden.nl"

•  All Rights Reserved  •  Privacy Statement

•  Cookie Policy  •  Contact

 

Powered by CTWebdesign (Disclaimer)